Przeskocz do treści

Zasoby internetu

Strony organizacji pozarządowych i ogólnoprzyrodnicze:

Bagna.pl portal poświęcony mokradłom www.bagna.pl

Greenpeace www.greenpeace.pl

Instytut na Rzecz Ekorozwoju www.ine-isd.org.pl

Klub Przyrodników www.kp.org.pl

Liga Ochrony Przyrody www.lop.org.pl

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków www.otop.org.pl

Otwocki Portal Rowerowy www.otwock.org.pl

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki www.pke-om.most.org.pl

Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny (Kraków) www.pke-zg.org.pl

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody SALAMANDRA www.salamandra.org.pl

Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot www.pracownia.org.pl

Społeczny Instytut Ekologiczny www.sie.most.org.pl

Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” www.wilk.most.pl

Towarzystwo Ochrony Krajobrazu www.tok.hajnowka.com.pl

Towarzystwo Przyrodnicze „BOCIAN” www.bocian.org.pl

WWF www.wwf.pl

Instytuty naukowe:

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych www.ietu.katowice.pl

Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.waw.pl

Instytut Ochrony Przyrody PAN www.iop.krakow.pl

Instytut Ochrony Środowiska www.ios.edu.pl

Muzeum i Instytut Zoologii PAN www.miiz.waw.pl

Zakład Badania Ssaków PAN www.zbs.bialowieza.pl

Instytucje:

Lasy Państwowe (Dyrekcja Generalna) www.lp.gov.pl

Lasy Państwowe (Dyrekcja Regionalna w Warszawie) www.warszawa.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Celestynów www.celestynow.warszawa.lasy.gov.pl

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska www.nfos.org.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl

Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku www.wsse.waw.pl/otwock

Starostwo Powiatowe w Otwocku www.powiat-otwocki.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl

Urząd Gminy Celestynów www.celestynow.pl

Urząd Gminy Karczew www.karczew.pl

Urząd Gminy Kołbiel www.kolbiel.pl

Urząd Gminy Osieck www.gmina.osieck.webpark.pl

Urząd Gminy Wiązowna www.wiazowna.pl

Urząd Miasta Józefów www.jozefow.pl

Urząd Miasta Otwock www.otwock.pl

Parki narodowe i krajobrazowe:

Kampinoski Park Narodowy www.kampinoski-pk.gov.pl

Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego www.parkiotwock.pl

Prasa przyrodnicza i regionalna:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą (dwumiesięcznik) www.iop.krakow.pl/iop/iop.asp?0403

Linia Otwocka (tygodnik regionalny) www.linia.com.pl

Las Polski (dwutygodnik) www.laspolski.net.pl

Przyroda Polska (miesięcznik) www.przyrodapolska.pl