Przeskocz do treści

Tak się zmienia klimat w miastach! – happening na Placu Szczepańskim w Krakowie

NIE dla katastrofy klimatycznej

W tę sobotę Plac Szczepański zamienił się w prawdziwe forum klimatyczne, na którym każdy miał możliwość wyrażenia swojej opinii na temat globalnego ocieplenia i wpływu tego niebezpiecznego procesu na codzienne życie. Mieszkańcy Krakowa, aktywiści miejscy oraz ekolodzy dyskutowali o tym, co możemy zrobić, aby zahamować zmianę klimatu. Hasło przewodnie akcji brzmiało: Tak się zmienia klimat w miastach!

Czas najwyższy, by dostrzeżono w naszym mieście wyzwania związane ze zmianą klimatu – tłumaczy Joanna Mieszkowicz, prezes Fundacji Aeris Futuro. Mieszkańcy Krakowa najbardziej odczuwają długotrwałe fale upałów, braki deszczu, które występują coraz częściej, a potem nagłe burze, z którymi wiążą się tzw. powodzie błyskawiczne, skutkujące zalanymi wodą piwnicami i ulicami. – Cierpi nie tylko ziemia i zieleń, ale przede wszystkim mieszkańcy – dodaje.

Celem sobotniej akcji było zwiększenie świadomości na temat nasilających się zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu zarówno na terenie Krakowa, jak i całej Polski. Negatywne skutki tego procesu stają się nieodłączną częścią codziennego życia, dlatego nie można dłużej ignorować problemu. Tak mieszkańcy, jaki i władze od poziomu lokalnego po krajowy muszą podejść do tej kwestii poważnie i zacząć działać.

Stąd też list do premiera Mateusza Morawieckiego, pod którym mógł się podpisać każdy uczestnik, pokazując w ten sposób, że ochrona klimatu w Polsce nie jest mu obojętna. – Chcemy, aby kwestie dotyczące klimatu nie były już dłużej pomijane w procesie podejmowania decyzji przez rządzących naszym krajem – tłumaczy Wojciech Przywała, współorganizator akcji. – Uważamy, że sukces możemy osiągnąć tylko poprzez zaangażowanie i ścisłą współpracę społeczeństwa, rządu i trzeciego sektora – dodaje.

Pełna treść listu do premiera Mateusza Morawieckiego

Naukowcy z całego świata potwierdzili w opublikowanym w miniony poniedziałek specjalnym raporcie IPCC, że średnia temperatura globalna jest już o 1°C wyższa od poziomu przedindustrialnego. Jesteśmy na najlepszej drodze do tego, aby osiągnął ponad 3°C. Efekty takiego wzrostu będą katastrofalne. Ucierpią miliony ludzi, bezpośrednio odczuwając skutki zmiany klimatu w postaci chorób, niedożywienia czy przedwczesnych zgonów. Klęski żywiołowe dosięgną 2/3 Europejczyków, a poziom mórz podniesie się o 90 cm, co grozi zalaniem terenów zamieszkałych przez połowę populacji świata.

Jeśli chcemy uniknąć najgorszego, trzeba już teraz podjąć wszelkie możliwe działania, które przyczynią się do szybkiego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych do atmosfery.

Powinniśmy wypracować taki program odchodzenia od węgla, który będzie sprawiedliwy społecznie i korzystny gospodarczo. Możemy stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi energetyki odnawialnej oraz zeroemisyjnego transportu. Poprawimy w ten sposób jakość powietrza i obniżymy emisje CO2. Dla dobra obywateli i jako odpowiedzialny gospodarz tegorocznego szczytu klimatycznego (COP24), rząd ma obowiązek wzmocnić naszą politykę klimatyczną – podsumowała Urszula Stefanowicz z Koalicji Klimatycznej.

Organizatorem akcji byli: Fundacja Aeris Futuro, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki i Koalicja Klimatyczna. Partnerem akcji jest organizacja HEAL Polska.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z naszego spotkania! TUTAJ