Przeskocz do treści

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego

Na sesji III/2018 Rady Powiatu zostanie rozpatrzony projekt w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019 - 2022.

Stowarzyszenie Otwockie Sosny, na prośbę radnego powiatowego pana Pawła Ajdackiego zamierza przyjrzeć się temu projektowi i przedyskutować go na najbliższym spotkaniu Stowarzyszenia.

Tu można zapoznać się z dokumentami:

Projekt w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załącznik 1 do projektu

Załącznik 2 do projektu