Przeskocz do treści

Prawo ochrony środowiska

Zbiór aktualnych dyrektyw, ustaw, rozporządzeń dotyczących ochrony przyrody i środowiska oraz dziedzin mających na nie bezpośredni wpływ znajdziesz na:

http://www.kp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=114

Wszystkie aktualne przepisy znajdują się również w Internetowym Systemie Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP: http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

Rozporządzenie nr 13 Wojewody Mazowieckiego w sprawie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława  Łaszka (4 kwietnia 2005):

http://www.parkiotwock.pl/mazowiecki/index.htm

Rozoprządzenie nr 13 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka na okres 20 lat:

http://www.parkiotwock.pl/mazowiecki/index.htm

Uchwały Rady Miasta Otwocka z lat 2002-2008 znajdują się na stronie:

http://www.bip.otwock.pl/prawol.asp?IDk=10

Programy Ochrony Środowiska dla powiatu otwockiego 2006-2010 r.:

http://www.bip.powiat-otwocki.pl/pliki/inne_opracowania/plan_ochrony_srodowiska_dla_powiatu_otwockiego.pdf

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Otwock na lata 2004-2010 :

http://www.otwock.pl/dokumenty/programy/program.pdf

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Karczew na lata 2004-2010:

http://www.bip.karczew.pl/public/popup_print.php?id_menu_item=42593

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiązowna na lata 2004-2010:

http://www.bip.wiazowna.pl/public/get_file.php?id=55777

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Celestynów na lata 2004-2010:

http://www.bip.celestynow.pl/public/get_file.php?name=Program+ochrony+%C2%B6rodowiska+dla+gminy+Celestyn%C3%B3w.pdf&id=59884

Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu otwockiego na lata 2006-2011

http://www.powiat-otwocki.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=103

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Otwocka na lata 2004-2011:

http://www.otwock.pl/dokumenty/programy/plan_odp.pdf

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Karczew na lata 2004-2011:

http://www.karczew.pl/upload/bip/Plan.pdf

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Józefów na lata 2006-2011:

http://www.jozefow.pl/WWW/MJ/SP/PGO/pgo.pdf

Informacja Najwyższej Izby Kontroli dotycząca kontroli parków krajobrazowych w Polsce (2002 rok):

http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2003/2002191

Uzasadnienie do programu ochrony powietrza dla powiatu otwockiego:

http://www.bip.mazowieckie.pl/pdf.php?d=1390

Program Zwiększania Lesistości dla Województwa Mazowieckiego do 2020 roku.

http://www.powiat-otwocki.pl/powiat2/pliki/aktualnosci/2008/program.pdf