Feed on
Posts
Comments

Polski Klub Ekologiczny Koło „Otwockie Sosny” ma nadzieję, że aktywność mieszkańców udaremni pomysł powstania kolejnej oczyszczalni ścieków w naszym regionie. Zakwestionować można zarówno sam sens realizacji przedsięwzięcia jak i jego lokalizację. Fakty są jednoznaczne. Nieczystości z tych terenów odbierane są przez oczyszczalnie w Otwocku, nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Na zrzut oczyszczonych ścieków wykorzystywana jest już rzeka Jagodzianka. Wbrew zdrowemu rozsądkowi jest więc dewastacja krajobrazu i generowania zagrożenia kolejnych miejsc. Okolice mostu na ul.Turystycznej wykorzystywane są od czasów powstania letniska do rekreacji. Rozwój turystyki i aktywnego spędzania czasu powinien być ważniejszy niż krótkowzroczność i egoizm samorządów. Nie chcemy tonąć w szambie. Pismo do Starostwa w sprawie oczyszczalini uwagi 1 Word.

Comments are closed.