Feed on
Posts
Comments

Aula otwockiego magistratu to właściwe miejsce dla podkreślenia wagi uroczystości, która odbyła się tutaj w dniu 15 grudnia 2012 roku.  Jubileusz 20-lecia „Otwockich Sosen” ! Aula wypełniona do ostatniego miejsca, przybyli zaproszeni goście, są jubilaci- czyli członkowie koła PKE „Otwockie Sosny”. Rolę gospodarzy prowadzących spotkanie pełnili Jan Tabencki- pierwszy i Bohdan Szymański- aktualny prezes „Otwockich Sosen”.
Po powitaniach gości przez prezesa Bohdana Szymańskiego, Jan Tabencki przedstawił „Historię „Otwockich Sosen „ w pigułce”. Wystąpienie stanowiło impuls do refleksji i zadumy. Na zakończenie prezentacji historii „Otwockich Sosen” prezes Tabencki przypomniał postać Janusza Kozłowskiego i jego działania między innymi na rzecz utworzenia Rezerwatu „Na Torfach”. Wypowiedż zakończył apelem o nadanie Rezerwatowi Przyrody „Na Torfach” imienia Janusza Kozłowskiego. Uczestnicy jubileuszowego spotkania wniosek poparli nie tylko werbalnie, lecz także złożonymi podpisami.

Prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak w swoim wystąpieniu podkreślił rolę koła w szerzeniu wiedzy o wartości  środowiska przyrodniczego i potrzebie jego ochrony. Wyraził uznanie dla wieloletniej aktywności działaczy PKE. Następnie prezydent Z. Szczepaniak działając z upoważnienia ministra wręczył przyznaną przez Ministra Środowiska odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” następującym osobom:

IRENA FIJAŁKOWSKA – Absolwentka wydziału rolnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie. Wieloletnia nauczycielka i dyrektorka rolniczych szkół zawodowych na terenie powiatu otwockiego. Od 1994 roku aktywny członek koła PKE „Otwockie Sosny”. Członek kolejnych zarządów koła i kronikarz pracy koła. Niestrudzona w prowadzeniu edukacji ekologicznej i w interwencjach w obronie środowiska przyrodniczego.

JANUSZ LUDWISZEWSKI – Absolwent Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Ponad czterdzieści lat pracy głównie w resorcie gospodarki wodnej (Okręgowy Zarząd Wodny, Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej). Członek koła PKE „Otwockie Sosny”, prezes koła przez kolejne dwie kadencje w latach 2000-2005.Organizator Warsztatów Ekologicznych i Patroli Ekologicznych na ternie powiatu otwockiego.

WOJCIECH SOBOCIŃSKI -Absolwent wydziału leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kilkanaście lat pracy w dziedzinie ochrony środowiska w tym w Zarządzie Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i Studio Fotografii Przyrodniczej „Hajstra”. Członek koła PKE „Otwockie Sosny”, prezes koła przez kolejne dwie kadencje w latach2005-2010. Autor książek i wielu artykułów o ochronie przyrody, utalentowany fotograf i redaktor.

JAN TABENCKI -Absolwent Podyplomowego Studium Ochrony Przyrody na wydziale leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie. Chemik-specjalista  w badaniach zanieczyszczeń atmosfery i projektów ochrony powietrza (16 lat). Autor projektów racjonalizatorskich. Sześć lat pracy w Zarządzie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz Zespole Parków Krajobrazowych (kierownik Bazy Edukacyjno-Muzealnej „Na Torfach”).
Członek-założyciel koła PKE „Otwockie Sosny” i jego pierwszy prezes.

Prezydent Szczepaniak uhonorował także „Otwockimi Sosenkami” byłych prezesów koła: HALINĘ MAKOWSKĄ, TERESĘ RYTELEWSKĄ, JANUSZA LUDWISZEWSKIEGO i WOJCIECHA SOBOCIŃSKIEGO oraz obecnego prezesa BOHDANA SZYMAŃSKIEGO.
Interesujące prezentacje Urszuli Stefanowicz „Ochrona klimatu-wyzwanie przyszłości, konieczność teraźniejszości” oraz Roberta Beliny „Prezentacja walorów i zagrożeń dla Mazowieckiego Parku Krajobrazowego” zamknęły oficjalną cześć jubileuszowego spotkania.
Wspomnienia przy kawie i herbacie zwieńczone toastem jubileuszowym zakończyły ten ciepły a zarazem uroczysty wieczór. 
                                                                                Jan Dąbrowa              

P.S. Wszyscy uczestnicy jubileuszu obdarowani zostali pięknymi albumami i wydawnictwami o tematyce przyrodniczej (dziękujemy sponsorom), które zapakowane były w ekologiczne (lniane) torby ozdobione jubileuszowym logo „Otwockich Sosen”.

pc156539.JPG 
Wieczór jubileuszowy prowadzili: Jan Tabencki- pierwszy i Bohdan Szymański aktualny prezes „Otwockich Sosen”.

pc156577.JPG
W jubileuszu uczestniczyli wszyscy dotychczasowi prezesi „Otwockich Sosen”. Na fotografii od prawej: Jan Tabencki, Halina Makowska, Teresa Rytelewska, Janusz Ludwiszewski, Wojciech Sobociński i Bohdan Szymański.
Autor fotografii: Grzegorz Muczke

PATRONI I SPONSORZY JUBILEUSZUrysunek2.jpg

Comments are closed.