Feed on
Posts
Comments

sosny20.JPG

Nasze koło oficjalnie rozpoczęło swoją działalność w 1992 roku.  Od tego czasu podjęło współpracę z otwockimi szkołami, Towarzystwem Przyjaciół Otwocka, Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, Nadleśnictwem Celestynów, Strażą Ochrony Przyrody oraz innymi instytucjami. Przez kolejne lata braliśmy aktywny udział w ochronie naszego środowiska przyrodniczego angażując się zarówno w bieżące sprawy jak i prace nad startegicznymi dokumetami planistycznymi oraz edukację ekologiczną społeczeństwa. Z upływem czasu problemów jest coraz więcej. Spotkania PKE Koła „Otwockie Sosny” organizowane są co miesiąc w budynku ZNP przy ul.Skłodowskiej 15 w Otwocku. Zapraszamy wszystkich aby wspólnie chronić nasze środowisko życia.

Pan Jan Tabencki przybliżył historię naszego Koła w artykule, który ukazał się w Linii Otwockiej (10-16.12.2012r.).

art-lo.jpg

Comments are closed.