Feed on
Posts
Comments

Category Archive for 'BAGNO CAŁOWANIE'

W początkach sierpnia 2010 r. ukazała się publikacja Ogónopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w której zawarto najnowszą dostępną wiedzę na temat wszystkich polskich ptasich ostoi o znaczeniu międzynarodowym. Wśród 174 miejsc z calego kraju, znalazły się również opisy dwóch ostoi z terenu naszego powiatu: Bagna Całowanie i Doliny Środkowej Wisły. Obydwie zostały włączone do tworzonego od 40 lat przez międzynarodową organizację […]

Read Full Post »

W rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej (Iran, 2 lutego 1971 r.), na całym świecie obchodzone są Światowe Dni Mokradeł (w Polsce od 1997 r.). W tym roku hasłem obchodów jest „Upstream, downstream”.  Warszawski Dzień Mokradeł organizowany jest przez Centrum Ochrony Mokradeł oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W programie znajdą się prelekcje dotyczące różnych typów mokradeł oraz ich ochronie, a pokazy zdjęć. Impreza odbędzie […]

Read Full Post »

więcej NATURY

W listopadzie weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska wpisujące Bagno Całowanie na listę specjalnych obszarów ochrony ptaków Natura 2000 (PLB 140011). Dotychczas teren ten był ostoją chroniącą rzadkie siedliska. Ostoja ptasia obejmuje znaczenie większy obszar, wynosi 4215 ha. Decyzja ministra nie uwzględniła wszystkich postulatów zgłoszonych przez przyrodników wynikających z wykonaniej wcześniej inwentaryzacji. W Ministerstwe Środowiska wciąż […]

Read Full Post »

Older Posts »