Przeskocz do treści

Bogdan Szymanski Głęboko poruszeni nagłą śmiercią

Ś.P. Bohdana Szymańskiego

z wielkim smutkiem i żalem żegnamy naszego Kolegę,

długoletniego Prezesa Polskiego Klubu Ekologicznego

Koła „Otwockie Sosny”

 

Żegnamy Człowieka o szerokiej wiedzy, erudytę, oddanego do ostatnich godzin

życia pracy na rzecz społeczeństwa; życzliwego i zawsze gotowego do

pomocy; niestrudzonego w działaniu na rzecz przyrody i środowiska

   naturalnego.

Będzie Go nam bardzo brakowało!

Żonie Annie

składamy wyrazy współczucia

Koleżanki i Koledzy z Polskiego Klubu Ekologicznego

Koła „Otwockie Sosny”

Pogrzeb śp. Bohdana Szymańskiego odbędzie się we wtorek, 10 września o godz. 9.00 w kościele Księży Pallotynów pw. Zesłania Ducha Świętego w Otwocku, ul. Żeromskiego 6.
Urna z prochami zostanie złożona w grobie rodzinnym na Starych Powązkach w Warszawie.

Z wielkim smutkiem żegnamy się z naszym przyjacielem i wielkim autorytetem w dziedzinie ochrony środowiska. Bohdan Szymański od dziesięcioleci z ogromną wytrwałością i kulturą walczył o bezpieczną przyszłość dla nas wszystkich, bronił naszego prawa do czystego powietrza i wody, do otaczania się piękną przyrodą. Jego zrównoważone poglądy wybrzmiewały silnym głosem na tysiącach spotkań, w tym także na posiedzeniach komisji w sejmie i senacie.

Zawsze myślał o kolejnym działaniu, kolejnym wyzwaniu lub problemie do rozwiązania. Jako socjolog potrafił doskonale zrozumieć ludzi i ich motywacje. Jako architekta martwił go rosnący bałagan przestrzenny i niekontrolowane rozpraszanie zabudowy. Uważał, że rolą ekologa jest zatrzymywanie lub spowalnianie szkodliwych procesów, dopóki „ludzie i władze nie otrzeźwieją” i nie uświadomią sobie, jak wielkie dobro wspólne jest narażone na bezpowrotną degradację. Wierzył w dialog i uważał organizacje pozarządowe za bardzo ważny element w systemie demokratycznym. Podkreślał wagę informowania społeczeństwa i edukacji. Był bardzo aktywny tak na poziomie krajowym, jaki na lokalnym, w Otwocku, którego mieszkańcem był od ponad pół wieku. Kochał mazowieckie krajobrazy i walczył o ich zachowanie, ochronił przed wycinką wiele drzew.

Z Polskim Klubem Ekologicznym związał się jeszcze w latach osiemdziesiątych, a w roku 1990 wszedł w skład zarządu Okręgu Mazowieckiego, był jego prezesem, a później wiceprezesem. Należał także do zarządu krajowego organizacji. W kolejnych latach bardziej aktywny był w kole lokalnym PKE „Otwockie Sosny”, gdzie także pełnił rolę prezesa i wiceprezesa w zarządzie. Jednak jego społeczna działalność nie kończyła się na tym, ponieważ działał również w Towarzystwie Urbanistów Polskich, gdzie przez wiele lat był członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego, a także w Polskim Towarzystwie Socjologicznym. Był również aktywnym członkiem Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu” oraz członkiem Rady Nadzorczej Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Rady Społecznej Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy.

W roku 2009 otrzymał zaszczytny tytuł Człowieka Roku Polskiej Ekologii wraz z symboliczną z Tarczą Wojownika GAI - jako osoba nieprzejednana i zdecydowana w staraniach dla ochrony środowiska.

Wszyscy dotkliwie odczujemy jego brak.

Urszula Stefanowicz
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki