Feed on
Posts
Comments

Monthly Archive for Grudzień, 2012

Nasze koło oficjalnie rozpoczęło swoją działalność w 1992 roku.  Od tego czasu podjęło współpracę z otwockimi szkołami, Towarzystwem Przyjaciół Otwocka, Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, Nadleśnictwem Celestynów, Strażą Ochrony Przyrody oraz innymi instytucjami. Przez kolejne lata braliśmy aktywny udział w ochronie naszego środowiska przyrodniczego angażując się zarówno w bieżące sprawy jak i prace nad startegicznymi dokumetami planistycznymi oraz edukację ekologiczną społeczeństwa. […]

Read Full Post »

Członkowie PKE Koła ‚Otwockie Sosny’ razem z młodzieżą z liceum „Gałczyńskiego” posadzili symboliczne drzewo na zieleńcu przy Parku Miejskim. Jest to dąb szypułkowy, odmiana kolumnowa, która dobrze sprawdzi się w warunkach miejskich a jednocześnie zachowuje swoje długowieczne cechy. Pomysłodawcą akcji był członek klubu i wieloletni leśniczy Otwocka Pan Jan Seremet. Spotkanie jest częścią obchodów 20 […]

Read Full Post »